Counter-Strike: Global Offensive diegimas ubuntu sistemoje

Kaip įdiegti Counter-Strike: Global Offensive serverį Ubuntu 20.04 operacinėje sistemoje

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) yra populiari šaudyklės žaidimų serija, kuri gali būti žaidžiama tarpusavyje per internetą. Norint sukurti CS:GO serverį Ubuntu 20.04 sistemoje, reikia sekti šiuos žingsnius:

1 žingsnis: Atnaujinkite sistemą

Prieš pradedant diegti bet kokią programinę įrangą, geriausia atnaujinti savo sistemą:

sudo apt update
sudo apt upgrade

2 žingsnis: Įdiekite SteamCMD

CS:GO serveris reikalauja SteamCMD įrankio, kuris leidžia atsisiųsti ir valdyti Steam serverius. Įdiekite SteamCMD naudodami šias komandas:

sudo apt install steamcmd

3 žingsnis: Sukurkite CS:GO serverio katalogą

Sukurkite naują katalogą, kuriame bus saugomas CS:GO serveris:

mkdir csgo-server
cd csgo-server

4 žingsnis: Atsisiųskite CS:GO serverio failus per SteamCMD

Naudojant SteamCMD, atsisiųskite CS:GO serverio failus:

steamcmd +login anonymous +force_install_dir ./ +app_update 740 validate +quit

Šis procesas gali užtrukti keletą minučių, priklausomai nuo jūsų interneto ryšio greičio.

5 žingsnis: Konfigūruokite CS:GO serverį

Sukurkite serverio paleidimo skriptą, kuris leis paleisti ar stabdyti ar perkrauti CS:GO serverį. Sukurkite naują failą, pavadintą start-csgo-server.sh, ir atidarykite jį su teksto redaktoriumi:

nano start-csgo-server.sh

Įterpkite šią eilutę į failą, kuris nurodo serverio paleidimo komandą:

#!/bin/sh

PIDFILE=server.pid
SERVER_COMMAND="./srcds_run -game csgo -tickrate 128 -usercon +game_type 0 +game_mode 1 +mapgroup mg_active +map de_dust2"

case "$1" in
  start)
    echo "Starting CS:GO server..."
    nohup $SERVER_COMMAND > /dev/null 2>&1 &
    echo $! > $PIDFILE
  ;;
  stop)
    echo "Stopping CS:GO server..."
    kill -15 $(cat $PIDFILE)
    rm $PIDFILE
  ;;
  restart)
    echo "Restarting CS:GO server..."
    $0 stop
    sleep 2
    $0 start
  ;;
  *)
    echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
  ;;
esac

7 žingsnis: Paleiskite serverį

Padarykite `start-csgo-server.sh` scenarijų vykdomu naudodamiesi šia komanda:

chmod +x start-csgo-server.sh

Dabar galite paleisti CS:GO serverį:

./start-csgo-server.sh start

8 žingsnis: Patikrinkite savo CS:GO serverį

Įsitikinkite, kad serveris veikia, prisijungę prie jo iš savo Counter-Strike: Global Offensive žaidimo kliento. Įveskite savo serverio IP adresą ir prievado numerį (pagal nutylėjimą 27015) per "Connect" konsolės komandą:

connect YOUR_SERVER_IP:27015

Jei viskas veikia tinkamai, turėtumėte būti prisijungę prie savo serverio. Savo serverio nustatymus galite keisti redaguodami `server.cfg` failą, esantį kataloge `csgo-server/csgo/cfg`.

9 žingsnis: Konfigūruokite serverio parinktis

Redaguokite serverio konfigūracijos failą, kad galėtumėte nustatyti serverio parinktis, tokias kaip pavadinimas, slaptažodis ir kt. Sukurkite arba redaguokite esamą failą pavadinimu `server.cfg` kataloge `csgo-server/csgo/cfg`:

nano csgo-server/csgo/cfg/server.cfg

Į failą įterpkite arba koreguokite šias eilutes ir keiskite reikšmes pagal savo poreikius:

hostname "My CS:GO Server"
rcon_password "my_rcon_password"
sv_password "my_server_password"
sv_cheats 0
sv_lan 0
exec banned_user.cfg
exec banned_ip.cfg

Išsaugokite failą ir išeikite iš teksto redaktoriaus.

10 žingsnis: Sukurkite systemd servisą CS:GO serveriui

Norėdami automatiškai paleisti CS:GO serverį sistemos paleidimo metu ir valdyti jį kaip servisą, galite sukurti systemd servisą. Atidarykite naują failą pavadinimu `csgo-server.service` kataloge `/etc/systemd/system`:

sudo nano /etc/systemd/system/csgo-server.service

Į failą įterpkite šias eilutes, keisdami `YOUR_USERNAME` savo sistemos naudotojo vardu:

[Unit]
Description=Counter-Strike: Global Offensive Server
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=YOUR_USERNAME
WorkingDirectory=/home/YOUR_USERNAME/csgo-server
ExecStart=/bin/sh -c '/home/YOUR_USERNAME/csgo-server/start-csgo-server.sh start'
ExecStop=/bin/sh -c '/home/YOUR_USERNAME/csgo-server/start-csgo-server.sh stop'
ExecReload=/bin/sh -c '/home/YOUR_USERNAME/csgo-server/start-csgo-server.sh restart'
Restart=on-failure
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Išsaugokite failą ir išeikite iš teksto redaktoriaus.

Sistemoje atnaujinkite systemd servisų sąrašą, kad jis pamatytų naujai sukurtą servisą:

sudo systemctl daemon-reload

Įjunkite CS:GO serverio servisą, kad jis automatiškai būtų paleidžiamas sistemos paleidimo metu:

sudo systemctl enable csgo-server.service

Dabar galite paleisti CS:GO serverio servisą naudodami šią komandą:

sudo systemctl start csgo-server.service

Jūsų CS:GO serveris dabar veikia kaip systemd servisas ir bus automatiškai paleidžiamas sistemos paleidimo metu.

Sign In or Register to comment.